Biblioteket går in i LiUdesk

**This blog post in English**

Från och med onsdag 12 juni går biblioteket in i det LiU-gemensamma ärendehanteringssystemet LiUdesk.

För dig som student eller anställd vid LiU innebär det att du fortsättningsvis får svar från biblioteket med en länk till ditt ärende, som du kommer åt med ditt LiU-login. För dig som inte tillhör LiU får du svar direkt via mejl.

Övergången till Liudesk innebär en ökad säkerhet i hantering och uppföljning av inkomna frågor och att ärenden får en likartad hantering som övriga LiU.

I samband med detta upphandlas även en ny tjänst för bibliotekets chattfunktion – vilken tas i bruk efter sommaruppehållet för chatten.

Kontakta oss

biblioteket@liu.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *