Så funkar det – automatiska omlån

**This blog post is also available in English**

 

När du lånar en bok på biblioteket så får du normalt 21 dagars lånetid eller 7 dagar (om det är kö på boken). Ifall det inte är kö på boken när de 21 dagarna gått så förlängs ditt lån automatiskt utan att du behöver göra något.

 

Om någon ställt sig på kö under tiden så görs inget omlån utan du måste lämna tillbaka boken innan lånetiden går ut annars riskerar du att få en förseningsavgift. Automatiska omlån kan ske upp till 15 gånger för studenter och allmänhet och max 25 gånger för anställda vid LiU.

Även om automatiska omlån alltså normalt görs automatiskt så är det ändå viktigt att du håller koll på lånetiden. Böcker som inte lämnas tillbaka kommer att faktureras, och då drabbas du av en förseningsavgift.

Du kan alltid kontrollera återlämningsdatum på dina böcker på Mina lån.

OBS! Automatiska omlån gäller ej kursreferensböcker eftersom de bara kan lånas över dagen.

Kontakta gärna biblioteket om du har frågor!

Skrivet av: Maria Svenningsson, bibliotekarie, Vallabiblioteket

How it works – automatic renewals

**This blog post is also available in Swedish**

 

When borrowing books from the library, the loan period is normally 21 days, or 7 days if someone has placed a reservation on the book. When the loan period ends, your book will be renewed automatically for another loan period at a time, unless another borrower has requested it. 

If someone has requested the book, it will not be renewed and you have to return it before the due date. The maximum number of automatic renewals is 15 for LiU students and 25 for LiU employees.

Even if your loans often will be renewed automatically, make sure to keep track of the due date on your borrowed books. Overdue books will eventually be billed, and then you will have to pay an overdue fee of 200 SEK.

The easiest way to check the due date on your books is by logging in to My loans.

Note! Automatic renewal does not apply to textbook reference copies, which are day loan items only.

Please contact the library if you have any questions!

Written by: Maria Svenningsson, librarian, Valla library