Hållbarhet ur olika aspekter lyftes i föreläsningsserie

”Är du hållbar?” var temat för föreläsningsserien Research just around the corner under våren 2024. I serien ger LiU-forskare sina perspektiv på aktuella och angelägna ämnen.

En föreläsare och åhörare i en större föreläsningssal.
Föreläsningarna i Research just around the corner hålls i Lövverket i Studenthuset. Foto: Niklas Ferdinand Carlsson

Denna andra omgång föreläsningar i serien lyfte fram vikten av att integrera hållbarhetsprincipen i alla aspekter av livet och betonade att hållbarhet är avgörande för både vår samtid och framtid.

Föreläsningarna hölls tisdagar vid lunchtid i Lövverket i Studenthuset på Campus Valla, parallellt med att de filmades och strömmades direkt.

Från hållbara städer till cirkulära system

Tisdagen den 12 mars inledde Harald Rohracher vårens serie under rubriken “Building governance capacities for urban low-carbon transitions”, där han utforskade behovet av att utveckla kapacitet för långsiktiga, målinriktade och reflexiva policys för en urban klimatomställning. Rohracher framhöll att städer förväntas ta ledande roller i att driva systemförändringar inom områden såsom energi, mobilitet och byggande.

I den följande föreläsningen, “Hållbar magkänsla: hur våra känslor påverkar våra vardagliga beslut”, granskade Daniel Västfjäll hur känslor formar vårt beteende och hur en förståelse för beslutsprocessen kan leda till mer hållbara val. Västfjäll betonade vikten av att beakta både kognitiva och emotionella faktorer för att främja medvetna och hållbara beslut.

Ola Uhrqvist presenterade i sin föreläsning “Hållbar skola i en tid av miljöhot och samhällstransformation” forskning kring hur berättelser och spel kan användas för att öka elevers förståelse för hållbarhet och bidra till diskussionen om dessa frågor. Han fokuserade på skolans roll i att förbereda ungdomar för en föränderlig värld och lyfte fram metoder för att integrera hållbarhetspedagogik i undervisningen.

Anna Bohman diskuterade i föreläsningen “Att leva i klimatomställningens tid – Det fossilfria samhällets platser, politik och etik” pågående forskning om hur klimatomställningen påverkar människors liv och berättelser, särskilt i industriorter med stark koppling till fossilintensiv produktion.

Ola Larsmo föreläste om historieförfalskning som politiskt verktyg och betonade vikten av att forskare hjälper till att motverka detta fenomen. Utifrån tre exempel visade han hur historieförfalskning kan användas för att styra opinionen och påverka människors uppfattningar om historia och samtid. Larsmo har under 2023-2024 tjänstgjort vid LiU som gästprofessor i Moa Martinsons namn.

Vårens omgång av Research just around the corner avslutades den 21 maj med Erik Sundins föreläsning “Hållbara och cirkulära system”, där han presenterade några exempel från olika industrier och förklarade hur återanvändning och återtillverkning av produkter och material kan bidra till en mer hållbar framtid.

Två händer som håller ett jordklot.
Föreläsningarna spelades in och kan ses i efterhand. Bild: Niklas Ferdinand Carlsson

Fortsättning följer…

Sammantaget belyser dessa föreläsningar hållbarhetstemats mångfacetterade karaktär och understryker vikten av att integrera principer för hållbarhet på olika samhällsnivåer och inom alla sektorer för att uppnå en verkligt hållbar framtid. För de som missade föreläsningarna finns möjligheten att se dem i efterhand via föreläsningsseriens webbsida på liu.se (se länk nedan).

Vi vill härmed rikta ett stort tack till vårens föreläsare och utlovar nya spännande insikter då Research just around the corner fortsätter i höst på det anknytande temat hållbar transformation. Mer information om höstens program kommer.

Skrivet av Niklas Ferdinand Carlsson, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek

Läs mer om Research just around the corner

Välkommen på föreläsningar om hållbarhet (liu.se)

Föredrag om unika bokfynd i Linköpings stifts kyrkor

Under 2018–2019 pågick på uppdrag av länsstyrelserna i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län en inventering av boksamlingar i Linköpings stifts kyrkor. Ett föredrag om de fynd som gjordes äger rum i Studenthuset den 18 november.

”Icke till att innelåta i kyrkokistan”: unika bokfynd i Linköpings stifts kyrkor är titeln för föredraget, som hålls av Martin Kjellgren som arbetat med projektet Kyrkornas böcker. Martin Kjellgren är fil. dr i historia och specialist på bokligt kulturarv.

Tid: Torsdagen den 18 november 2021 klockan 15.0016.00

Plats: Lövverket (i anslutning till entréplanet) i Studenthuset på Campus Valla

Det kommer även att gå att följa föredraget online via Zoom. Anmäl dig via formuläret nedan om du önskar delta via Zoom:

https://liu-se.libwizard.com/f/anmalan-kyrkornas-bocker

Martin Kjellgren, föredragshållare
Martin Kjellgren, som håller föredraget om Kyrkornas böcker.

Databasen Kyrkornas böcker

En databas över de böcker som inventerades under projektet publicerades av LiU E-Press 2020:

Sök i databasen Kyrkornas böcker

 

Läs mer

Om projektet Kyrkornas böcker – bokinventering i Linköpings stift

Om databasen Kyrkornas böcker