Library opening hours summer 2024

During summer 2024, the libraries at Campus Norrköping, University Hospital Campus and Campus Valla have the following opening hours:

Campus Norrköping Library

Regular opening hours to 8 June with the following exceptions:
National day of Sweden 6 June: Closed
Friday 7 June: 9.00-15.00

8 June – 21 July

Monday – Friday: 12.00-16.00
Saturday – Sunday: Closed

Midsummer’s Eve 21 June

Closed

22 July – 4 August

Monday – Sunday: Closed

5 – 18 August

Monday – Friday: 12.00-16.00
Saturday – Sunday: Closed

Regular opening hours from 19 August

Self-service hours

No self-service hours at Campus Norrköping Library 8 June – 18 August

Medical Library

Regular opening hours to 8 June with the following exceptions:
National Day of Sweden 6 June: Closed
Friday 7 June: 9.00-15.00

8 June – 21 July

Monday – Friday: 10.00-14.00
Saturday – Sunday: Closed

Midsummer’s Eve 21 June

Closed

22 July – 4 August

Monday – Sunday: Closed

5 – 25 August

Monday – Friday: 10.00-14.00
Saturday – Sunday: Closed

Regular opening hours from 26 August

Self-service hours

No self-service hours at Medical Library 8 June – 25 August

Valla Library – library enquiy desk, third floor

Regular opening hours to 8 June with the following exceptions:
National Day of Sweden 6 June: Closed
Friday 7 June: 9.00-15.00

8 June – 11 August

Monday – Friday: 12.00-16.00
Saturday – Sunday: Closed

Midsummer’s Eve 21 June

Closed

25 – 26 July

Closed

12 – 18 August

Monday – Friday: 10.00-16.00
Saturday – Sunday: Closed

Regular opening hours from 19 August

Valla Library – library stacks, first floor

Regular opening hours to 8 June with the following exceptions:
National Day of Sweden 6 June: Closed
Friday 7 June: Closed

8 June – 11 August

Monday – Friday: 12.00-16.00
Saturday – Sunday: Closed

Midsummer’s Eve 21 June

Closed

25 – 26 July

Closed

12 – 18 August

Monday – Friday: 10.00-16.00
Saturday – Sunday: Closed

Regular opening hours from 19 August

Library chat and email

The library chat is offline from 6 June. When we open again in the autumn, the library chat will have a new design. During the summer, you can reach us via email: biblioteket@liu.se

Summer at the Library

Read about library services during the summer in the following blog post.

Use the extended opening hours Meröppet to spread out the visits to the library.

What do Norrköping students think of Meröppet, the extended opening hours?

**This post is also available in Swedish**

Wednesday 8 December at 9.30 pm

We visit Campus Norrköping library to see how the new, extended openings hours called Meröppet in Swedish are working out. Meröppet was introduced on November 8th without much ado and now about a month later we want to find out what students, and possibly LiU employees think.

Visiting figures show that about 1100 persons have visited the library in the course of the extended, un-staffed openings hours during evening time. About 130 persons  have been early risers and visited the library between 7 and 8 in the morning, before regular hours.

On this late Wednesday evening, we first meet John and Isak who are just about to leave for the night. John has spent the whole day, since 9 am, in the library and he is a big fan of Meröppet which makes it possible to stay on and study and also to arrange meetings with his fellow students in the environmental science programme. Both John and Isak mean the library is a natural center for their course as they use  a lot of literature. Right now they are preparing for examinations. två studenter

-It’s a lot more comfortable to sit here among the books in a quiet, peaceful atmosphere than to book a impersonal, anonymous group study room in Kopparhammaren. This library is very good for studying and it is nice with the different areas where we can sit.

How did you find out about Meröppet?

We saw a poster and then asked library staff who explained. The first evening we were here the security guard was also very helpful and friendly and explained how it all worked.

Up stairs  in the library, at one of the individual study tables, we find Teodor who is studying construction engineering.

-I got a tip from the library staff about Meröppet and found more information on the web site . Since than I have been here several times during the last two weeks and stayed about two hours each time to prepare for an exam.

Wednesday 15 December at 7.45 pm

One week later, during the week long charity event Musikhjälpen, we visit again to find that all the activities around Musikhjälpen not necessarily competes with the chance to put in some extra hours on one’s course work. Some ten students are still here and we get to chat with four cheerful “decentralized med school students”, as they present themselves, who all live in Norrköping.

To sit here is the best, says Mattias Saliba and John Youssef, Gihan Lafta and Ali Mohsen instantly agree. Nice to be able to stay on late, before we had to move to other places in Kåkenhus, which are OK  but not as study friendly. Here you can sit among books and that creates a good atmosphere which spreads tranquility. 

How did you find out about Meröppet?

-We read a news letter from the medical faculty and since then we have been here many times. 

Close by sits Vivi Malki, who studies industrial engineering and management on Campus Valla, Linköping, but lives in Norrköping.

I was told by friends who study here in Norrköping that you have long opening hours and that it is so nice and peaceful to work here. Now I have been here every night the passed weeks, she says.

In the arm chairs by the terrace exit we find Noreen Hassan and Kelly Usabimana, students of nursing and foundation year in science respectively.

-We saw the posters, and now we have been here several times to study for our January exams. It is very useful to be able to do it this way.

On these two visits we did not identify anyone we recognize as staff or faculty but Meröppet is open for anyone with a LiU card who wants to pick up literature, study or print articles and pieces of work.

Meröppet has also been introduced at the Medical library, Campus US, Linköping.

Read more about the arrangements here.

Written by Britt Omstedt, librarian  Campus Norrköping library

Studenter om Meröppet

**This post is also available in English**

Meröppet – ett sätt att sprida närvaron i biblioteket?

Prova gärna Meröppet nu när det  är önskvärt att vi inte klumpar ihop oss för många  människor åt gången.  Det ger en möjlighet att  sprida ut besöken under fler av dygnets timmar.

Vad tycker studenter i Norrköping om Meröppet?

Onsdag 8 december 2021, klockan är 21.30

Redaktören besöker Campus Norrköpings bibliotek för att se hur det fungerar med Meröppet, som  har varit igång en månad, sedan 8 november, då det smögs i gång utan något större ståhej. Någon vecka senare började marknadsföringen och nu vill vi se hur det har mottagits av studenterna och möjligen de anställda.

Statistiken visar på att omkring 1100 personer har besökt biblioteket utanför de bemannade öppettiderna på vardagskvällar. Cirka 130 personer har varit morgonpigga och kommit redan kl. 7 innan biblioteket öppnar ”på riktigt” vid åttatiden.

Denna sena onsdagskväll stöter vi först på John Norberg och Isak Stjerngren som just har packat ihop för att dra sig hemåt. John har tillbringat hela dagen, sedan kl. 9 på morgonen, på biblioteket och är en stor fan av Meröppet, som gör att han kan sitta kvar och plugga och också ha möte med sina studiekamrater på Miljövetarprogrammet. Både Johan och Isak menar att biblioteket är en samlingspunkt för deras kurs eftersom de använder mycket litteratur. Just nu förbereder de sig för en hemtenta.

– Det är mycket mysigare att sitta här bland böcker i skön och rogivande stämning än att boka ett tomt, opersonligt grupprum i Kopparhammaren. Man pluggar så bra på det här biblioteket och det är fint med de olika avdelningarna där man kan sitta. två studenter

Hur fick ni reda på att Meröppet finns?

-Vi såg en affisch, sedan frågade vi bibliotekspersonal i disken som förklarade. Första kvällen vi var här var också väktaren väldigt trevlig och hjälpsam och förklarade bra och tydligt hur det funkar.

Längre upp i biblioteket, vid de enskilda studieplatserna sitter ikväll Teodor Eriksson som läser byggnadsteknik.

-Jag fick ett tips från personalen om Meröppet och läste sedan mer på hemsidan hur det fungerar. Sedan dess har jag varit här flera gånger under två veckor och stannat så där två timmar varje gång för att plugga till en tenta.

Onsdag 15 december, kl. 19.45

En vecka senare, mitt under brinnande Musikhjälpsvecka, besöker vi  CNB igen  och konstaterar att alla aktiviteterna kring Musikhälpen inte alltid konkurrerar ut möjligheten att sitta och arbeta lite längre.  Vid åttatiden på kvällen sitter ett tiotal studenter och pluggar och vi får en pratstund med fyra glada, “decentraliserade” läkarstudenter (som de själva presenterar sig) som alla bor  i Norrköping.

Att sitta här är det bästa, säger Mattias Saliba och John Youssef, Gihan Lafta och  Ali Mohsen instämmer genast. Bra att man kan sitta kvar längre, förr fick man flytta sig till andra platser i Kåkenhus, som också fungerar , men inte är lika studievänliga. Här är det böcker och trevlig stämning som ger lugn runtomkring. 

Hur fick ni reda på att biblioteket har Meröppet?

Vi läste det i ett veckobrev från MedFak och sedan dess har vi varit här ofta. 

Alldeles intill sitter Vivi Malki, som pluggar industriell ekonomi på Valla men bor i Norrköping.

Jag hörde från kompisar som pluggar här i Norrköping att det är öppet längre och att det är så lugnt och skönt att sitta här, nu har jag varit här varje kväll senaste veckan, berättar hon.

Noreen Hassan och Kelly Usabimana sitter tillsammans i fåtöljerna vid terrassen  men de pluggar helt olika program; sjuksköterska respektive tekniskt basår.

Vi såg affischer om Meröppet och nu har vi varit här  flera gånger sedan det började för att plugga till januaritentorna. Det är väldigt bra att kunna göra så här, säger de.

Någon som vi känner igen som anställd träffar vi inte på denna kväll men Meröppet gäller för alla med LiU-kort och gör det möjligt att komma in, hämta böcker, sitta och plugga eller skriva ut arbeten.

Meröppet tillämpas också på Medicinska biblioteket, Campus US.

Läs mer hur det fungerar: Universitetsbiblioteket inför Meröppet

Skrivet av Britt Omstedt, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek