The Library implements LiUdesk

**Detta blogginlägg finns också på svenska**

From Wednesday 12 June, the Library will be using the ticket management system LiUdesk, already in use by other services at Linköping University.

When you email us as a student or employee at LiU, you will receive our reply via LiUdesk. Via email, you will receive a link to your LiUdesk ticket, where you log in with your LiU-ID to see and reply to the message. Users outside of LiU will receive their reply directly via email.

The transition to LiUdesk will improve information security and the handling of tickets, and will harmonize library routines with those of other LiU services.

A new library chat is under procurement. The new online chat will be implemented after the summer break.

Contact the Library

biblioteket@liu.se

Biblioteket går in i LiUdesk

**This blog post in English**

Från och med onsdag 12 juni går biblioteket in i det LiU-gemensamma ärendehanteringssystemet LiUdesk.

För dig som student eller anställd vid LiU innebär det att du fortsättningsvis får svar från biblioteket med en länk till ditt ärende, som du kommer åt med ditt LiU-login. För dig som inte tillhör LiU får du svar direkt via mejl.

Övergången till Liudesk innebär en ökad säkerhet i hantering och uppföljning av inkomna frågor och att ärenden får en likartad hantering som övriga LiU.

I samband med detta upphandlas även en ny tjänst för bibliotekets chattfunktion – vilken tas i bruk efter sommaruppehållet för chatten.

Kontakta oss

biblioteket@liu.se