Hållbarhet ur olika aspekter lyftes i föreläsningsserie

”Är du hållbar?” var temat för föreläsningsserien Research just around the corner under våren 2024. I serien ger LiU-forskare sina perspektiv på aktuella och angelägna ämnen.

En föreläsare och åhörare i en större föreläsningssal.
Föreläsningarna i Research just around the corner hålls i Lövverket i Studenthuset. Foto: Niklas Ferdinand Carlsson

Denna andra omgång föreläsningar i serien lyfte fram vikten av att integrera hållbarhetsprincipen i alla aspekter av livet och betonade att hållbarhet är avgörande för både vår samtid och framtid.

Föreläsningarna hölls tisdagar vid lunchtid i Lövverket i Studenthuset på Campus Valla, parallellt med att de filmades och strömmades direkt.

Från hållbara städer till cirkulära system

Tisdagen den 12 mars inledde Harald Rohracher vårens serie under rubriken “Building governance capacities for urban low-carbon transitions”, där han utforskade behovet av att utveckla kapacitet för långsiktiga, målinriktade och reflexiva policys för en urban klimatomställning. Rohracher framhöll att städer förväntas ta ledande roller i att driva systemförändringar inom områden såsom energi, mobilitet och byggande.

I den följande föreläsningen, “Hållbar magkänsla: hur våra känslor påverkar våra vardagliga beslut”, granskade Daniel Västfjäll hur känslor formar vårt beteende och hur en förståelse för beslutsprocessen kan leda till mer hållbara val. Västfjäll betonade vikten av att beakta både kognitiva och emotionella faktorer för att främja medvetna och hållbara beslut.

Ola Uhrqvist presenterade i sin föreläsning “Hållbar skola i en tid av miljöhot och samhällstransformation” forskning kring hur berättelser och spel kan användas för att öka elevers förståelse för hållbarhet och bidra till diskussionen om dessa frågor. Han fokuserade på skolans roll i att förbereda ungdomar för en föränderlig värld och lyfte fram metoder för att integrera hållbarhetspedagogik i undervisningen.

Anna Bohman diskuterade i föreläsningen “Att leva i klimatomställningens tid – Det fossilfria samhällets platser, politik och etik” pågående forskning om hur klimatomställningen påverkar människors liv och berättelser, särskilt i industriorter med stark koppling till fossilintensiv produktion.

Ola Larsmo föreläste om historieförfalskning som politiskt verktyg och betonade vikten av att forskare hjälper till att motverka detta fenomen. Utifrån tre exempel visade han hur historieförfalskning kan användas för att styra opinionen och påverka människors uppfattningar om historia och samtid. Larsmo har under 2023-2024 tjänstgjort vid LiU som gästprofessor i Moa Martinsons namn.

Vårens omgång av Research just around the corner avslutades den 21 maj med Erik Sundins föreläsning “Hållbara och cirkulära system”, där han presenterade några exempel från olika industrier och förklarade hur återanvändning och återtillverkning av produkter och material kan bidra till en mer hållbar framtid.

Två händer som håller ett jordklot.
Föreläsningarna spelades in och kan ses i efterhand. Bild: Niklas Ferdinand Carlsson

Fortsättning följer…

Sammantaget belyser dessa föreläsningar hållbarhetstemats mångfacetterade karaktär och understryker vikten av att integrera principer för hållbarhet på olika samhällsnivåer och inom alla sektorer för att uppnå en verkligt hållbar framtid. För de som missade föreläsningarna finns möjligheten att se dem i efterhand via föreläsningsseriens webbsida på liu.se (se länk nedan).

Vi vill härmed rikta ett stort tack till vårens föreläsare och utlovar nya spännande insikter då Research just around the corner fortsätter i höst på det anknytande temat hållbar transformation. Mer information om höstens program kommer.

Skrivet av Niklas Ferdinand Carlsson, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek

Läs mer om Research just around the corner

Välkommen på föreläsningar om hållbarhet (liu.se)

The Library implements LiUdesk

**Detta blogginlägg finns också på svenska**

From Wednesday 12 June, the Library will be using the ticket management system LiUdesk, already in use by other services at Linköping University.

When you email us as a student or employee at LiU, you will receive our reply via LiUdesk. Via email, you will receive a link to your LiUdesk ticket, where you log in with your LiU-ID to see and reply to the message. Users outside of LiU will receive their reply directly via email.

The transition to LiUdesk will improve information security and the handling of tickets, and will harmonize library routines with those of other LiU services.

A new library chat is under procurement. The new online chat will be implemented after the summer break.

Contact the Library

biblioteket@liu.se

Biblioteket går in i LiUdesk

**This blog post in English**

Från och med onsdag 12 juni går biblioteket in i det LiU-gemensamma ärendehanteringssystemet LiUdesk.

För dig som student eller anställd vid LiU innebär det att du fortsättningsvis får svar från biblioteket med en länk till ditt ärende, som du kommer åt med ditt LiU-login. För dig som inte tillhör LiU får du svar direkt via mejl.

Övergången till Liudesk innebär en ökad säkerhet i hantering och uppföljning av inkomna frågor och att ärenden får en likartad hantering som övriga LiU.

I samband med detta upphandlas även en ny tjänst för bibliotekets chattfunktion – vilken tas i bruk efter sommaruppehållet för chatten.

Kontakta oss

biblioteket@liu.se

Summer at the Library

**Detta blogginlägg finns också på svenska**

Linköping University Library wish you happy summer! Here are some tips for the summer and information about library services during the summer period:

From 27 May to 31 July, the loan period for books is extended. All standard loan items borrowed during this period will get the due date 21 August, provided there is no reservation on the item, in which case the loan period will be one week as usual.

If you are thinking about which books to read this summer, you can find recommendations for summer reading with the book exhibit on the theme “Artificial Intelligence – Teachings from Science Fiction” on the third floor in Studenthuset at Campus Valla.

Library opening hours during summer can be found in the following overview. Please note that Campus Norrköping Library is closed between 22 July and 4 August. Self-service hours are on hiatus between 8 June and 18 August.

Medical Library is closed from 22 July to 4 August, and there are no self-service hours between 8 June and 25 August.

More about self-service hours

The Library’s interlibrary loan service will be closed for two weeks, between 15 July and 28 July. Interlibrary loan requests will not be processed during this period and Linköping University Library will not be able to deliver interlibrary loans to other libraries.

Library at liu.se

Sommar på biblioteket

**This blog post is also available in English**

Några tips inför sommaren och information om vad som gäller kring bibliotekets tjänster och samlingar under sommarperioden.

Från och med den 27 maj till den 31 juli gäller sommarlån på bibliotekets böcker som är för hemlån. Det betyder att när du lånar en bok mellan dessa datum så blir återlämningsdatum automatiskt den 21 augusti, förutsatt att det inte är kö på boken, då lånetiden blir en vecka.

Varför inte passa på och bunkra upp med böcker för läsning under lata dagar? På Vallabiblioteket får du just nu tips på sommarläsning med fransk anstrykning (plan 5 i Studenthuset) och på seriealbum (i anslutning till utställningen Bilden och berättelsen, som visas på plan 3). I bokutställningen ”Artificiell intelligens – vad vi kan lära av science fiction” på plan 3 hittar du skönlitteratur med AI-tema. Du kan också fördjupa dig i ämnet med följande skrift.

Det finns fler utställningar på våra bibliotek som du inte får missa. På Vallabiblioteket visas just nu ”Bilden och berättelsen – lärande genom serietidningar och populärkultur”, som presenterar forskning om hur tecknade serier och annan populärkultur kan användas som pedagogiskt verktyg inom bland annat skola och fritidshem. Läs mer om Bilden och berättelsen.

På Campus Norrköpings bibliotek går det under sommaren att se en utställning om akademiska högtider och Eva-Brita Möller, som var först med att disputera vid högskolan (sedermera universitetet) i Linköping 1970. Läs mer om utställningen Akademisk högtid.

På Medicinska biblioteket kan du se “Medborgarskap & digitalisering – en utställning om vardagslivets digitala utmaningar”. Läs mer

Om du missade någon av vårens föreläsningar på temat hållbarhet i serien Research just around the corner så kan du ta igen det genom att streama samtliga föreläsningar via föreläsningsseriens sida på liu.se. En återblick på vårens omgång hittar du i följande blogginlägg. Research just around the corner återkommer i höst med nya, spännande föredrag av LiU-forskare.

Bibliotekets öppettider under sommaren hittar du i följande översikt. Notera särskilt att Campus Norrköpings bibliotek (CNB) har helt stängt mellan 22 juli och 4 augusti och att meröppet har uppehåll 8 juni–18 augusti.

Medicinska biblioteket (MB) har stängt mellan den 22 juli och 4 augusti. Meröppet på MB har uppehåll 8 juni–25 augusti.

Mer om meröppet

Bibliotekets fjärrlåneservice har stängt under två veckor, 15 juli till 28 juli. Under den perioden kan du därför inte beställa böcker och artiklar på fjärrlån (från bibliotek utanför LiU). Linköpings UB kommer heller inte att leverera fjärrlånebeställningar till andra bibliotek under denna period.

Linköpings universitetsbibliotek önskar alla en skön och trevlig sommar!

Biblioteket på webben