UniSearch interface upgrade

**Detta blogginlägg på svenska**

The library search engine UniSearch has received a new interface. Filters have been moved to directly below the search box. To find out how you can access each item, click the “Access options” button.

The new interface is fully adapted to mobile phones and tablets. Another improvement is that URLs are no longer session-specific, making it possible to save and share a record by simply copying the URL.

In UniSearch, a Discovery system provided by EBSCO, you can search for all types of material, for example scholarly articles and books in the library collections (print and electronic). You can limit your search according to categories such as peer review material and full texts. The “Concept map” feature, found via the left-hand menu, allows you to explore specific research topics.

As a student or employee at LiU, sign in with your LiU-ID to access library e-books and e-journals via UniSearch.

In the left-hand menu, there are also links to My Loans, where you manage your loans and reservations, and “Publications”, the Library’s journal’s list where you can search for journals and e-books.

En sökruta med två träffresultat.

See image in higher resolution

Coinciding with the launch of the new interface, the search box at the library web has also been given a new design:

A search box with the text "Search articles, books and more".

Test the new interface

UniSearch

Nytt utseende på bibliotekets söktjänst

**This blog post in English**

Bibliotekets söktjänst UniSearch har fått ett nytt gränssnitt. Filter och avgränsningsmöjligheter har flyttats och återfinns nu direkt under sökrutan. Under knappen Åtkomstalternativ under respektive post i träfflistan hittar du tillgängliga åtkomstalternativ. Där hittar du också alternativet att reservera när det gäller böcker.

Det nya gränssnittet är anpassat efter mobiltelefoner och surfplattor. En annan förbättring är att det nu fungerar att spara och länka till respektive post genom att kopiera postens URL.

I UniSearch kan man söka på alla typer av material, till exempel vetenskapliga artiklar och böcker i bibliotekets samlingar (tryckta såväl som elektroniska). Man kan avgränsa sina sökningar till peer review-material och material i fulltext. Funktionen konceptkarta är ett av de forskningsverktyg som återfinns i vänstermenyn och som kan användas för att utforska olika ämnen.

Som student eller anställd vid LiU kommer du via UniSearch åt bibliotekets e-böcker och e-tidskrifter genom att logga in med ditt LiU-ID.

I vänstermenyn hittar du också en länk till Mina lån, där du hanterar dina lån och reservationer. Genom att klicka på Publikationer når du tidskriftslistan där du kan söka bland bibliotekets tidskrifter och e-böcker.

En sökruta med två träffresultat.
Se bild i större upplösning

UniSearch är ett så kallat Discovery-system som tillhandahålls av leverantören EBSCO.

I samband med lanseringen av det nya gränssnittet har också sökrutan på bibliotekets webb fått en uppdaterad design:

En sökruta med texten "Sök artiklar, böcker med mera".

Testa det nya gränssnittet

UniSearch

UniSearch setting modified – “Available via LiU” now default

 

** Detta blogginlägg är också tillgängligt på svenska **

In the library search service UniSearch, you can search all material types, e.g. journal articles, books, reports etc., in almost all available databases. Previously, the default has been set to search content regardless if LiU users have access to that content or not.

Search results have therefore included material not immediately accessible (but in many cases available through interlibrary loans).

The default setting has now been changed to only include material available via LiU’s print or electronic collections. If you want to expand your search to include material not available via LiU, you can remove the setting “Available via LiU” under Limit search.

The modified default setting will in many cases result in a more manageable search result. Since Linköping University Library’s collections include a wide selection of electronic journals, ebooks and print publications, you will still have plenty to choose from. The possibility to request interlibrary loans of material that is not included in LiU’s collections is unchanged.

A corresponding modification will also be implemented in the search box on the library web, under “Modify”.

Go to UniSearch

By Peter Igelström, librarian, Valla Library

Ändrad sökinställning i UniSearch – ”Tillgänglig via LiU” nu förvalt alternativ

** This blogpost is also available in English **

I bibliotekets söktjänst UniSearch kan du söka efter alla typer av material (artiklar, böcker, rapporter med mera) som finns i så gott som samtliga databaser biblioteket har tillgång till. Tidigare har den förvalda inställningen i UniSearch varit att man sökt efter allt innehåll oavsett om man som LiU-användare har tillgång till materialet eller inte.

Detta har inneburit att mycket av materialet i träfflistorna har varit sådant som du behövt fjärrlåna eller komma åt på annat sätt.

Nu har sökinställningen ändrats till att initialt omfatta endast sådant material som du som LiU-användare har direktåtkomst till. Om du vill utvidga din sökning till att omfatta även annat material, så kan du enkelt göra det genom att klicka bort krysset vid ”Tillgänglig via LiU” under Avgränsa sökningen.

Förändringen kommer i många fall innebära överskådligare träffresultat när du använder UniSearch. Eftersom LiU har tillgång till ett stort utbud elektroniska tidskrifter, e-böcker och trycka publikationer kommer du sannolikt att få många träffar även när du använder den nya grundinställningen, vilket i de flesta fall kommer att kunna tillfredsställa dina behov. Möjligheten att göra fjärrlån på sådant material som Linköpings universitetsbibliotek inte har kommer förstås att finnas precis som tidigare.

I samband med den förändrade sökinställningen i UniSearch görs även motsvarande förändring i sökrutan på bibliotekets webb under ”Anpassa”.

Gå till UniSearch

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie Vallabiblioteket