Vad hände idag för 150 år sedan? Del 2 – dagstidningar på mikrofilm

Vi har tidigare skrivit om Kungliga bibliotekets tjänst för digitaliserade svenska dagstidningar, en guldgruva för forskare, studenter, släktforskare och andra intresserade som vill komma åt äldre tidningsmaterial. Det finns dock fortfarande ett antal tidningar som Kungliga biblioteket inte hunnit digitalisera. En del av dessa går att läsa på mikrofilm, antingen på Vallabiblioteket eller Campus Norrköpings bibliotek.

På Vallabiblioteket finns exempelvis följande mikrofilmade tidningar som helt eller delvis ännu inte finns tillgängliga via KB:s tjänst:

Aftontidningen 1942—1956
Arbetet 1960-01-01—2000-09-30
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1930-01-02—1985-06-16
Socialdemokraten 1939—1943
Morgontidningen 1944—1958
Norrländska socialdemokraten 1864-12-12—2003-10-31
Norrskensflamman 1930-05-16—1998-08-13
Ny Dag 1960-01-02—1990-06-29
Nya Dagligt Allehanda 1929-12-17—1944-10-14
Skånska Dagbladet 1959-12-21—2013-12-31
Stockholmstidningen 1938-12-11—1984-08-29
Sydsvenskan 2004-10-05—2013-12-31
Upsala Nya Tidning 1962-2013-12-31
Östgöta Correspondenten 1838-09-24—2013-12-31

Dessutom finns en samling med löpsedlar på mikrofilm för ett urval dagstidningar, till exempel Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Östgöta Correspondenten.

Och på Campus Norrköpings bibliotek finns:

Norrköpings tidningar (NT) 1798—2013

För att läsa mikrofilmer använder du en särskild dator på respektive bibliotek. Kontakta oss (enklast via biblioteket@liu.se) om du vill boka in dig. För att logga in på datorn behöver du antingen ett LiU-kort (studenter och anställda vid LiU) eller ett LiU-bibliotekskort (övriga).

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie Vallabiblioteket

Vad hände idag för 150 år sedan?

Hur uttryckte man sig om en viss politisk affär när det begav sig? När använde DN första gången ett visst ord?

Foto: Tack till Kungliga biblioteket

Nu finns fina möjligheter att ta reda på detta genom att läsa äldre svenska dagstidningar via datorn.

Den här typen av frågor kan man få svar på i materialet liksom mycket av lokalhistoriskt intresse.

Genom digitaliseringsprojekt Svenska dagstidningar har Kungliga biblioteket i samarbete med Riksarkivet gjort det möjligt att söka i och läsa svenska dagstidningar från 1600-talet och fram till idag via datorn.

Projektet omfattar 400 tidningstitlar och över 20 miljoner tidningssidor som tidigare bara varit tillgängliga vid fysiskt besök på KB eller i viss mån via mikrofilm/fiche. Tidningarna är digitaliserade i olika hög grad men de stora tidningarna Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet finns digitaliserade i sin helhet och uppdateras löpande med nya nummer.

I KB:s samlingar finns över 1200 titlar som nu digitaliseras. Arbetsgången innebär att tidningarna inte behandlas alfabetiskt eller strikt geografiskt utan varje år försöker man sprida ut arbetet på ett rättvist sätt på tidningar från olika landsdelar och olika tider.

Tidningar äldre än 115 år, som inte längre är upphovsrättsskyddade, finns tillgängliga för alla via länken https://tidningar.kb.se/. Dessa kan du läsa från egen dator var du än befinner dig. P.g.a. upphovsrättsliga skäl kan tidningar yngre än 115 år i vanliga fall bara läsas från en dator på Vallabiblioteket respektive Campus Norrköpings bibliotek. Kontakta personalen i informationsdisken för bokning.

En förteckning över alla digitaliserade titlar och vilka år som omfattas finns här: https://feedback.blogg.kb.se/forums/topic/digitaliserade-dagstidningar/

Skrivet av Britt Omstedt, bibliotekarie Campus Norrköpings bibliotek