Vad hände idag för 150 år sedan? Del 2 – dagstidningar på mikrofilm

Vi har tidigare skrivit om Kungliga bibliotekets tjänst för digitaliserade svenska dagstidningar, en guldgruva för forskare, studenter, släktforskare och andra intresserade som vill komma åt äldre tidningsmaterial. Det finns dock fortfarande ett antal tidningar som Kungliga biblioteket inte hunnit digitalisera. En del av dessa går att läsa på mikrofilm, antingen på Vallabiblioteket eller Campus Norrköpings bibliotek.

På Vallabiblioteket finns exempelvis följande mikrofilmade tidningar som helt eller delvis ännu inte finns tillgängliga via KB:s tjänst:

Aftontidningen 1942—1956
Arbetet 1960-01-01—2000-09-30
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1930-01-02—1985-06-16
Socialdemokraten 1939—1943
Morgontidningen 1944—1958
Norrländska socialdemokraten 1864-12-12—2003-10-31
Norrskensflamman 1930-05-16—1998-08-13
Ny Dag 1960-01-02—1990-06-29
Nya Dagligt Allehanda 1929-12-17—1944-10-14
Skånska Dagbladet 1959-12-21—2013-12-31
Stockholmstidningen 1938-12-11—1984-08-29
Sydsvenskan 2004-10-05—2013-12-31
Upsala Nya Tidning 1962-2013-12-31
Östgöta Correspondenten 1838-09-24—2013-12-31

Dessutom finns en samling med löpsedlar på mikrofilm för ett urval dagstidningar, till exempel Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Östgöta Correspondenten.

Och på Campus Norrköpings bibliotek finns:

Norrköpings tidningar (NT) 1798—2013

För att läsa mikrofilmer använder du en särskild dator på respektive bibliotek. Kontakta oss (enklast via biblioteket@liu.se) om du vill boka in dig. För att logga in på datorn behöver du antingen ett LiU-kort (studenter och anställda vid LiU) eller ett LiU-bibliotekskort (övriga).

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie Vallabiblioteket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *