Do you have a reading impairment?

**Detta blogginlägg på svenska**

If you are a student with a reading impairment, you can get access to talking books and other support from the Library. In this interview with Åsa Falkerby and Solveig Lundin, two librarians who help students with reading impairment to access Legimus, we talk about the increasing demand for talking books and what is required to get a Legimus account as a student.

In the interview, it was described how reading impairment is a rather wide concept which many students recognize and identify themselves with. According to Åsa and Solveig, many students describe how they experience a lack of focus and difficulties to concentrate when reading lengthier texts. For the same reason, the demand for talking books has increased in recent years.

Today, many beginner university students do not always seem to be used to reading advanced, longer texts. As discussed during the interview, it sometimes may appear as if many students are more used to acquire knowledge by way of audiovisual media from school. During the interview, we asked ourselves whether this could pose a challenge when these students enter university.

What is required to get access to talking books?

To receive a Legimus user account, you must experience reading difficulties which are not merely due to the unfamiliarity with reading. The kind of reading impairment that warrants a Legimus account for talking books, are dyslexia and various neuropsychiatric diagnoses as well as visual impairment (read more: About reading impairment).

If this applies to you, do not hesitate to take part of the support that is available to you. It is a good idea to find out what course literature you will need as soon as possible and explore the various tools you can use to facilitate your studies, Åsa and Solveig point out.

Contact the library

You are welcome to contact us via email to consult one of our special needs librarians. Please describe your reading difficulties as clear as you can since this will allow us to better estimate your needs. As Åsa and Solveig explain, you will get to meet us at the library for more information about how Legimus works. The library also wishes to highlight TorTalk, which is a practical and simple to use application for reading scientific articles out aloud on your computer.

Email

biblioteket@liu.se

By: Cia Gustrén, librarian, Campus Norrköping Library

Har du en läsnedsättning?

**This blog post in English**

På Linköpings universitetsbibliotek finns stöd att få, främst i form av tillgång till talböcker. I denna intervju med Åsa Falkerby och Solveig Lundin, två av bibliotekarierna som arbetar med dessa frågor, diskuteras den ökande efterfrågan på talböcker och vilka förutsättningar som gäller för studenter för att få ett talbokskonto.

I intervjun påpekades att läsnedsättning är ett brett begrepp som många kan känna igen sig i. Det har också gjort att efterfrågan på talböcker har ökat, då många studenter menar att de har lätt för att tappa fokus och koncentration vid läsning av längre texter.

Enligt Åsa och Solveig är det många studenter som upplever att de är ovana att läsa längre texter. Under intervjun diskuterades om det finns något samband mellan läsovana och en allt större betoning på material i form av ljud och rörlig bild i skolans värld. På universitetsnivå ställs däremot krav på att läsa mer avancerade texter, vilket blir ett stort steg för många nya studenter. Men för att få ett talbokskonto på Legimus krävs att man har läs- och skrivsvårigheter som inte enbart beror på läsovana.

Vad krävs för att få tillgång till talböcker?

Den typ av läshinder som krävs för ett talbokskonto är exempelvis dyslexi och olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt synskada. (se Vem kan skaffa konto). Om detta stämmer in på dig, tveka inte att ta reda på vilken hjälp som finns att få. Vad som kan vara bra att tänka på för dig som har en läsnedsättning är också att vara ute i god tid, säger Åsa och Solveig. Ta reda på vad du ska ha för kurslitteratur och vilka verktyg som finns till hands för att underlätta dina studier.

Kontakta oss

Kontakta oss, gärna via mejl, för att prata med en av våra bibliotekarier som jobbar med läshinder. Förklara gärna och var tydlig med vad du har för läshinder, för att vi lättare ska kunna bedöma dina behov. Du kommer att få träffa oss för mer information om hur Legimus fungerar. Biblioteket tipsar även gärna om TorTalk, som är ett uppläsningsprogram som är enkelt och praktiskt för att få exempelvis vetenskapliga artiklar upplästa på sin dator.

E-post

biblioteket@liu.se

Skrivet av Cia Gustrén, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek