Wasa i Antarktis – ny utställning på Campus Norrköpings bibliotek

År 1988 reste Dag Haugum, som till vardags är universitetsadjunkt på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och undervisar i byggteknik, till Antarktis för att bygga upp den svenska forskningsstationen Wasa. Två gånger har han varit tillbaka, senast nyåret 2019/2020. På CNB visas nu en utställning om hans forskningsarbete och hans fantastiska bilder från en avlägsen, svårtillgänglig miljö som få har möjlighet att besöka. Den 28 mars klockan 16–17 erbjuds också en guidad visning av utställningen med Dag Haugum.

Syftet med resorna har varit att bygga ett hus i trä, modell svensk fjällstuga, för att studera hur ett trähus klarar ett så tufft klimat som i Antarktis. Vid senaste återbesöket konstaterades att huset och konstruktionen hade klarat sig ganska bra, men var lite väderbitet. Takpapp hade blåst bort, drivsnö hade letat sig in i springor i huset, men även i stålkonstruktionen som huset står på. Snön har sedan omväxlande tinat och frusit och orsakat sprickbildning som försvagat konstruktionen.

En vägg var också full med vad som såg ut som skotthål. Det visade sig vara grus som i orkanvindarna blåst mot väggen. Det kan blåsa upp till 60 meter per sekund, säger Dag Haugum och visar en brädbit som finns med i utställningen och som onekligen ser beskjuten ut.

Trähus unikt för Antarktis

Det är Energimyndigheten som finansierat, och forskningen handlar om att ta reda på vad som händer med ett hus i ett framtida förändrat klimat. För klimatet i Antarktis kan variera. Under sommarperioden, december till februari, är det mellan 15 och 20 minusgrader på natten och mellan minus 10 och noll under dagen. Samtidigt kan det bli plus 40 grader i solen mot husväggen.

Foto: Magnus Johansson

När solen ligger på kan det vara plus 14 grader inomhus, utan uppvärmning, säger Dag Haugum. För att utnyttja den värme som solstrålningen ger, tas ventilationsluften i huset in via ytterväggarnas luftspalter. På så sätt kan energi sparas genom att luften förvärms.

En byggnad i trä är helt unikt i Antarktis. Andra länders forskningsstationer är byggda i andra material. Man skulle kunna tro att mikroorganismer som mögel inte existerar i ett så här kallt klimat. Men drivsnö letar sig in överallt, i minsta springa. När solen sen ligger på smälter snön och mögel kan växa till när temperaturen stiger.

En annan observation som Dag Haugum gjort är att trä, som är ett levande material, normalt sett torkar efter några år. Wasa är bemannat endast ett par månader per år och i ett välisolerat hus som står ouppvärmt under en längre tid verkar uttorkning inte ske. Resultatet blir att fukt och därmed risk för mögeltillväxt kvarstår.

Fram till den 3 maj kan besökare på biblioteket på Campus Norrköping (CNB) ta del av utställningen Wasa i Antarktis – trähus i tufft klimat. Där visas också information om polarforskning i allmänhet och om naturen i området. Och inte minst; här finns, som sagt, också Haugums mycket vackra bilder från ett område på jorden som få människor får möjlighet att uppleva.

En guidad visning med Dag Haugum äger rum den 28 mars klockan 16.00–17.00.

Skrivet av Elisabet Wahrby och Britt Omstedt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *