Biblioteket är som en myrstack – intervju med doktorerande adjunkten Torbjörn Andersson

I vår andra intervju i serien där vi frågat forskare och anställda på LiU hur de använder biblioteket har vi pratat med Torbjörn Andersson, doktorerande adjunkt inom industridesign.

Torbjörn Andersson

Vilken av bibliotekets tjänster använder du mest i dag?  

– Mest använder jag Unisearch för att söka efter artiklar och böcker. Ibland har jag beställt fjärrlån då de böcker jag behövt inte funnits tillgängliga på LiU:s bibliotek.

Om du fick önska fritt vad skulle du vilja att biblioteket kunde erbjuda dig? 

– Det skulle nog vara att det fanns fler tekniska standarder som man kunde låna via biblioteket. Standarder är viktiga inom design och produktutvecklingsområdet och efterfrågas ofta av både studenter och forskare.

Vill du tipsa om en bok eller resurs som du vill rekommendera inom ditt ämne? 

Svensk Industridesign : en 1900-talshistoria /Lasse Brunnström

Design for Product understanding / Rune Monö

Emotional Design / Donald Norman

The reflective practitioner: how professionals think in action / Donald A. Schön.

Och så min avhandling så klart: Flexibility in Industrial design practice

(Avhandlingen är tillgänglig på DiVA efter disputationen den 29 mars.)

Vad tycker du att varje student bör veta om biblioteket? 

– Jag skulle nog säga systematisk artikelsökning, källkritik och eventuellt om att sammanställa data från olika forskningsfält. Att ha förståelse för att det är en process att söka och analysera artiklar.  Ofta missar de den biten då det ska göra en litteraturstudie. Det gäller att förstå att det handlar om mer än att bara skriva in sökord och få träffar. Man måste vara medveten om hur man sökt och hur de val man gjort under processen påverkar resultatet.

Har biblioteket räddat dig någon gång? 

– Jag har kunnat låna dyra böcker istället för att behöva köpa in dem. Det har varit bra.

Om biblioteket var ett djur vilket skulle det då vara? 

– En myrstack!  

(eller bikupa, min bror och jag har bin på landet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *