DDR-samlingens katalog i ny version

**This blog post in English**

Katalogen över bibliotekets DDR-samling har fått en ansiktslyftning. Hjälp- och informationstexterna har uppdaterats och gränssnittet har fått ett nytt utseende. Det har också tillkommit en beställningsfunktion som gör det enkelt att via varje katalogkort lägga en beställning på respektive bok.

Katalogkort till bok i DDR-samlingen
Exempel på katalogkort ur DDR-samlingens katalog med beställningsfunktionen uppe till höger.

DDR-samlingen består av böcker och tidskrifter från det forna DDR-Kulturcentrum i Stockholm, som var Östtysklands officiella kulturinstitut i Sverige. Kulturcentret inrättades 1967 och upphörde i samband med den tyska återföreningen 1990. Vid nedläggningen köpte Linköpings universitetsbibliotek DDR-Kulturcentrums boksamling. Samlingen förvaras i dag i ett slutet magasin på Vallabiblioteket, men det går alltså att söka och beställa fram böckerna via den inskannade katalogen.

Samlingen innehåller både fackböcker och skönlitteratur på tyska. Bland skönlitteraturen återfinns många välkända klassiker, både från 1900-talet och andra tidsperioder. Åtskilliga tyskspråkiga författare finns representerade, men också författare som översatts från andra språk. Samlingen utgör i mångt och mycket en spegel av det östtyska samhället och innehåller i synnerhet många böcker inom historia, litteraturvetenskap och konstvetenskap.

Den katalog som finns tillgänglig på webben är en inskannad version av den kortkatalog som DDR-Kulturcentrum förde över sitt bestånd. Böckerna klassificerades enligt ett östtyskt system, Klassifikation für Staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken (KAB), vars ämnesstruktur påminner om andra klassifikationssystem såsom det svenska SAB-systemet och det amerikanska Deweysystemet. Men varje klassifikationssystem speglar förstås sin kontext och historia. Som exempel kan nämnas att i det östtyska KAB-systemet utgörs den första kategorin (A) av ”Marxism-Leninism”; i SAB-systemet och Deweysystemet kommer motsvarande ämne betydligt längre ner i hierarkin, under Ocgde respektive 335.43.

Så om du exempelvis är nyfiken på vilka svenska författare som fanns utgivna i DDR, vill hitta guideböcker över ett land som inte längre finns eller litteratur om den kultförklarade bilen Trabant kan du använda dig av den nu uppgraderade katalogen.

Sök i DDR-samlingens kortkatalog

Läs mer om DDR-samlingen och DDR-Kulturcentrum:

DDR-Kulturcentrum och dess bibliotek

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie, Vallabiblioteket