En presentation av Byggmästare John Mattsons bibliotek – på Lidingö

**This blog post is also available in English**

Va sa du? Byggmästare John Mattsons bibliotek? På Lidingö?
Javisst, i Stockholm, eller för att vara exakt på Lidingö, finns LiU:s minsta campus och självklart finns här också ett bibliotek.

På Campus Lidingö huserar Malmstens Linköpings universitet (en avdelning inom IEI) som ger tre kandidatutbildningar: Möbeldesign, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering. Utbildningarna har sitt ursprung hos formgivaren Carl Malmsten som 1930 startade den skola som idag är Malmstens. Mycket har hunnit hända genom åren, utbildningar har både kommit och gått.

Byggnader vid Malmstens Linköpings universitet
Malmstens Linköpings universitet på Lidingö. Foto: Maria Leijonhielm

Carl Malmsten är mest känd för möbler som pinnstolen Lilla Åland och fåtöljerna Samsas och Farmor. Det är kanske inte lika känt att Carl Malmsten också hade ett stort intresse för pedagogik. Säkert sammanhänger det med hans egna erfarenheter av skolgången som nog bitvis var lite kämpig. Den pedagogik som praktiseras på Malmstens har fortfarande beröringspunkter med Carl Malmstens kända devis ”hand och tanke i skapande samverkan”.

Hösten 2000 tog Linköpings universitet över som huvudman för utbildningarna och sedan dess är det möjligt att studera hantverk och design i en akademisk miljö och få en kandidatexamen, vilken ger behörighet att studera vidare på masternivå. På Malmstens går inte det praktiska och akademiska sida vid sida utan dansar snarare tillsammans. Att lära genom att göra och att hela tiden reflektera kring sitt görande utmärker i hög grad utbildningarna.

Men biblioteket då? Jo, när Malmstens växte ur sina lokaler på Söder öppnades en möjlighet att flytta till lokaler helt anpassade efter verksamhetens behov och önskemål genom fastighetsbolagets John Mattsons Fastighets försorg. I samband med det instiftades Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse som har bidragit med en stor donation till biblioteket. Stiftelsen delfinansierar även en professur och delar ut stipendier till studenter som gjort särskilt excellenta examensarbeten. Stipendierna delas ut vid Malmstens examenhögtid som brukar äga rum på Carl Malmstens födelsedag den 7 december.

Ett runt bord omgivet av stolar och bokhyllor
Interiör från Byggmästare John Mattsons bibliotek. Foto: Maria Leijonhielm

Byggmästare John Mattsons bibliotek rymmer litteratur om design, hantverkstekniker, material som trä och textil och en uppsjö litteratur om hantverkare, designers och konstnärer. Dessutom finns här en rad svenska och internationella tidskrifter inom området.

I biblioteket finns också Åke Livstedts samling. Materialet i samlingen är donerat av Åke Livstedt som var konst- och kulturhistoriker med stort intresse för 1900-talets formgivning och inte minst de stora utställningarna Hemutställningen på Liljevalchs 1917, Stockholmsutställningen 1930 och H55 i Helsingborg. Samlingen innehåller både tryckt material som är sökbart via Libris och föremål som porslin och glas.

I biblioteket finns även ett piano (alldeles nystämt för övrigt) som är byggt och konstruerat av Georg Bolin som en gång i tiden var lärare och rektor på dåvarande Carl Malmstens verkstadsskola.

Biblioteket håller öppet för allmänheten för läsning på plats onsdagar klockan 13.00–17.00. Hemlån är bara möjligt för studenter och anställda på Campus Lidingö.

Skrivet av Maria Leijonhielm, koordinator vid Malmstens Linköpings universitet