NoPlagiat i Lisam!

NoPlagiat är en självstudieguide framtagen av Linköpings universitetsbibliotek för studenter på LiU. Syftet med NoPlagiat är att studenterna på egen hand ska kunna lära sig mer om vad plagiering är och hur man undviker att plagiera. Guiden tar även upp information om hur man får använda andras material, det vill säga upphovsrätt.

Självstudieguiden är uppbyggd i fem avsnitt: Vad är plagiering? Att referera, Att citera, Att parafrasera och Upphovsrätt. Efter varje avsnitt testas studenternas kunskaper med några frågor. Det tar 15 till 30 minuter att slutföra NoPlagiat.

Vi som arbetar med NoPlagiat hoppas att guiden ska ingå som ett obligatoriskt moment i många av universitetets program. Den passar bra att använda i samband med rapportskrivning.

Tanken är att om alla studenter vid LiU får gå igenom NoPlagiat så lär de sig mer om vad plagiering innebär och kan därmed undvika att hamna i disciplinära åtgärder.

Har du frågor, vill du ha en demonstration eller vill kopiera NoPlagiat till ett kursrum?

Kontakta Linköpings universitetsbibliotek på biblioteket@liu.se.

Nedan följer en guide över hur NoPlagiat fungerar.

NoPlagiat i Lisam

NoPlagiat ligger i ett separat kursrum i Lisam och finns både på svenska och på engelska. Biblioteket kan hjälpa till med att kopiera guiden till aktuell kurs.

NoPlagiat finns sedan under Menyn Test i vänsterspalten i det aktuella kursrummet.

 

Studenterna på kursen kan sedan gå igenom NoPlagiat.

Deras svar sparas i bedömningsöversikten i kursrummet.
I bedömningsöversikten kan man se vilka studenter som gjort NoPlagiat och vad de har fått för resultat på frågorna.

Läraren kan därför använda NoPlagiat som ett obligatoriskt moment på kusen.

Studenternas svar blir också ett kvitto som läraren kan visa upp ifall en student skulle hamna i disciplinnämnden. 

Har du frågor, vill du ha en demonstration eller vill kopiera NoPlagiat till ett kursrum?

 Kontakta Linköpings universitetsbibliotek på biblioteket@liu.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *